Сторінки

Про менеЧепіль   Юрій   Степанович, голова  
циклової   комісії загальнотехнічних 
дисциплін, викладач,  друга кваліфікаційна категорія.
 У   центрі   уваги   завжди ставлю   такі  проблеми,як  формування    життєвих   компетенцій,   розвиток   творчих    здібностей   студентів,    забезпечення   якісного   оволодіння   студентами системою  знань,  умінь   і  навичок   в   галузі використання   сучасної сільськогосподарської техніки.  У  своїй   роботі   поєдную   індивідуальні та групові  види   робіт,  які  сприяють   вихованню  в   студентів   інтересу  до  вивчення    предметів, здобуття  фахових  знань.

Немає коментарів:

Дописати коментар